estela.jpg (29856 bytes)

Filipinská
DUCHOVNÍ LÉČITELKA
A TERAPEUTKA

reverendka
ESTELA PALARIS ORBITOIndividuální terapie Estela Palaris Orbito (Litomyšl)
Estela Palaris Orbito / Individuální léčení / 10 - 15 min. dle potřeby / cena dospělí: 1000 Kč, děti 500 Kč

Rezervace je možná na +420 774 947 219.
Estela je nástrojem Boží vůle a léčí fyzické tělo, duši a ducha fyzickým dotekem a energií. Záleží na situaci, Boží vůli a stavu pacienta. Duch Svatý je schopen člověka plně uzdravit za předpokladu, že je člověk otevřen léčivým silám.

Na místě je možné zakoupit: požehnaný kokosový olej, léčivé a ochranné amulety z Filipín.

Doporučení pro účastníky:
Dostavte se 10 min před dohodnutým termínem. V daný den po léčení je doporučeno dodržovat dostatečný pitný režim, odpočinek a je doporučeno se nekoupat. Na setkáních mít vypnutý mobilní telefon. Doporučujeme Vám, aby jste si předem napsali na papírek to, co chcete v rámci léčení s paní Estelou léčit na těle, duši a duchu. Lísteček Vám bude přeložen do angličtiny. Tlumočení je zajištěno. Opakované léčení je možné nejdříve až po 30 min, následný den nebo jiný doporučený termín.

Těšíme se na setkání s Vámi. www.barakacentrum.cz


MAE - legitka Estela 1..jpg (78132 bytes)


 
Setkání bude zaměřeno na seznámení s tradičními filipínskými technikami. V průběhu si  vyzkoušíte jak vyvážit tělo, mysl a duši tak, aby oslavovaly božský smysl a účel života. Následně proběhne hromadné léčení, společná modlitba a žehnání – svěcení Vámi přinesené vody, předmětů a fotografií Vašich blízkých, kterým chcete pomoci.
Estela také požehná každému z Vás. Žehnání dává člověku čistou životadárnou energii, řeší jeho problémy, které mohou být odstraněny a očišťuje jeho energetický systém.
 
Informace pro účastníky: 
Na setkání si vypněte mobilní telefony. V případě osobního požehnání Vás prosíme vydržet v tichosti do posledního požehnání a osobní věci si rozeberte až poté. Zajistěte si dostatečný pitný režim. Tlumočení je zajištěno.

Na místě bude možné zakoupit: požehnaný kokosový olej, léčivé a ochranné amulety z Filipín.
 
Po setkání bude probíhat individuální terapie. 

Informace a rezervace je možná na +420 774 947 219.
 
Více informací o duchovní misi a termínech seminářů, osobních požehnání a léčení naleznete na www.barakacentrum.cz .


naši lidé